Dnevni boravak

Unutar Doma osigurana je usluga dnevnog i poludnevnog boravka namjenjena korisnicima izvan Doma. Ova usluga podrazumijeva prehranu, zdravstvenu skrb i njegu, usluge tjelovježbe i fizioterapeuta, korištenje dnevnog tiska, Interneta i knjižnice te radno-okupacijske terapije. Ova usluga je dostupna za ukupno 15-ak korisnika. Smješten je u prizemlju, a sadrži sobu dnevnog boravka, blagovaonicu i zasebne sanitarije. Cilj ovakvog oblika usluge je postići poboljšanje kvalitete života korisnika treće životne dobi kroz međusobna druženja, aktivno i kreativno provođenja slobodnog vremena, a sve kako bi među korisnicima potaknuli osjećaj zajedništva, sigurnosti i zadovoljstva.

Dom za starije i nemoćne osobe "Konavle"

  • Gruda 152, 20215 Gruda
  • OIB: 95859693632
  • TEL: +385 20 441 900
  • e-mail: info@domkonavle.hr


DOKUMENTACIJA ZA PRIJEM


DODATNI KONTAKTI

  • Centrala: 020/441 900
  • Socijalni radnik: 020/441 954
  • Računovodstvo: 020/441 967, 020/441 968
  • Tehnička služba: 020/441 920