Fizikalna terapija

Uz osnovnu zdravstvenu njegu i skrb korisnicima su na raspolaganju i tretmani fizioterapeuta.

Grupne vježbe organizirane su u jutarnjim satima i prilagođene su osobama treće životne dobi. Individualne vježbe odrađuju se sukladno potrebama korisnika.

Dom za starije i nemoćne osobe "Konavle"

  • Gruda 152, 20215 Gruda
  • OIB: 95859693632
  • TEL: +385 20 441 900
  • e-mail: info@domkonavle.hr


DOKUMENTACIJA ZA PRIJEM


DODATNI KONTAKTI

  • Centrala: 020/441 900
  • Socijalni radnik: 020/441 954
  • Računovodstvo: 020/441 967, 020/441 968
  • Tehnička služba: 020/441 920