Prehrana

Prehrani korisnika se pruža posebna pažnja. Ona je prilagođena osobama treće životne dobi, a vodi se računa i o korisnicima koji zbog zdravstvenog stanja zahtijevaju poseban oblik prehrane pa se tako pripremaju i slijedeće vrste dijetalne prehrane: dijabetička, žučna, neslana, ulkusna te miksana hrana za osobe koje ne mogu konzumirati krutu hranu.

Kuhinja Doma je opremljena najsuvremenijim strojevima i opremom za pripremu hrane, a sve u skladu sa HACCP sustavom.

Dom za starije i nemoćne osobe "Konavle"

  • Gruda 152, 20215 Gruda
  • OIB: 95859693632
  • TEL: +385 20 441 900
  • e-mail: info@domkonavle.hr


DOKUMENTACIJA ZA PRIJEM


DODATNI KONTAKTI

  • Centrala: 020/441 900
  • Socijalni radnik: 020/441 954
  • Računovodstvo: 020/441 967, 020/441 968
  • Tehnička služba: 020/441 920