Zdravstvena njega i skrb

Obuhvaća individualan pristup svakom korisniku. Naš zdravstveni tim čini viša medicinska sestra, medicinske sestre, njegovateljice i fizioterapeut. Medicinske sestre i njegovateljice su korisnicima na raspolaganju 24 sata.

Liječnik primarne zdravstvene zaštite obilazi korisnike jedan do dva puta tjedno, a po potrebi i češće.

Uz stručno medicinsko osoblje i opremljenost aparatima omogućeno je obavljane niza medicinskih tretmana i zahvata kako bi se korisnicima omogućila potrebna skrb u okviru Ustanove.

Korisnicima se svakodnevno daje ordinirana peroralna terapija, mjere vrijednosti šećera u krvi i krvni tlak. Također je moguće obavljanje parenteralne terapije ordinirane od liječnika primarne zdravstvene zaštite, uzimanje krvi i urina za laboratorijske pretrage, previjanje kroničnih rana i dekubitusa, postoperativna njega, terapijske inhalacije, terapije kisikom, aspiracije dišnih puteva, kateterizacije mokraćnog mjehura, snimanja EKG-a, toalete traheostome, anus praetera, urostome, gastrostome, enteralne prehrane i sl.

Dom za starije i nemoćne osobe "Konavle"

  • Gruda 152, 20215 Gruda
  • OIB: 95859693632
  • TEL: +385 20 441 900
  • e-mail: info@domkonavle.hr


DOKUMENTACIJA ZA PRIJEM


DODATNI KONTAKTI

  • Centrala: 020/441 900
  • Socijalni radnik: 020/441 954
  • Računovodstvo: 020/441 967, 020/441 968
  • Tehnička služba: 020/441 920