Gruda 152
20215 Gruda
020 441 967
Računovodstvo
020 441 954
Socijalna radnica
020 441 957
Socijalna radnica
 
020 441 900
Centrala

Dnevni boravak

Unutar Doma osigurana je usluga dnevnog i poludnevnog boravka namjenjena korisnicima izvan Doma. Ova usluga podrazumijeva prehranu, zdravstvenu skrb i njegu, usluge tjelovježbe i fizioterapeuta, korištenje dnevnog tiska, Interneta i knjižnice te radno-okupacijske terapije. Ova usluga je dostupna za ukupno 15-ak korisnika. Smješten je u prizemlju, a sadrži sobu dnevnog boravka, blagovaonicu i zasebne sanitarije. Cilj ovakvog oblika usluge je postići poboljšanje kvalitete života korisnika treće životne dobi kroz međusobna druženja, aktivno i kreativno provođenja slobodnog vremena, a sve kako bi među korisnicima potaknuli osjećaj zajedništva, sigurnosti i zadovoljstva.

Dom za starije i nemoćne osobe Konavle

Gruda 152, 20215 Gruda

OIB: 95859693632

Tel: +385 20 441 900

Email: info.domkonavle@gmail.com

Kontaktirajte nas

Možete nas kontaktirati na telefonski broj ili poslati
poruka kroz obrazac

+385 20 441 900

  Ime i prezime

  Email adresa

  Predmet poruke

  Poruka

  Korištenjem kontakt obrasca na našim stranicama od Vas tražimo neke podatke. Podatke koje tražimo od Vas putem obrasca koristimo isključivo radi komunikacije sa Vama, kako bi pružili čim kvalitetniju uslugu. Vaši osobni podaci brisat će se nakon ostvarenog kontakta, osim ukoliko dođe do realizacije usluge ili potrebe za daljnjom komunikacijom.

  Ukoliko niste suglasni s korištenjem vaših podataka na navedeni način, zahvaljujemo vam na želji za kontaktom te vas pozivamo da nam se obratite telefonskim putem ili dolaskom u našu Ustanovu.

  Dom za starije i nemoćne osobe Konavle neće nikada podijeliti osobne podatke prikupljene putem kontakt obrazaca.