Gruda 152
20215 Gruda
020 441 967
Računovodstvo
020 441 954
Socijalna radnica
020 441 957
Socijalna radnica
 
020 441 900
Centrala

Javna nabava

Plan nabave za 2024. godinu

1. izmjena Plana nabave za 2023.g.

1. izmjena Registra ugovora o javnoj nabavi za 2023.g.

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2023.

Plan nabave za 2023. godinu

Izmjena plana nabave za 2022.

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2022.

Plan nabave za 2022. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2021.

Plan nabave za 2021. godinu

I.izmjena plana nabave za 2020. godinu

Plan nabave za 2020. godinu

Javna nabava za 2019.

II.izmjena plana nabave za 2018. godinu

I.izmjena plana nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2018. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2017. godinu

I. izmjena plana nabave za 2017. godinu

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

Plan nabave za 2017. godinu

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Kontaktirajte nas

Možete nas kontaktirati na telefonski broj ili poslati
poruka kroz obrazac

+385 20 441 900

  Ime i prezime

  Email adresa

  Predmet poruke

  Poruka

  Korištenjem kontakt obrasca na našim stranicama od Vas tražimo neke podatke. Podatke koje tražimo od Vas putem obrasca koristimo isključivo radi komunikacije sa Vama, kako bi pružili čim kvalitetniju uslugu. Vaši osobni podaci brisat će se nakon ostvarenog kontakta, osim ukoliko dođe do realizacije usluge ili potrebe za daljnjom komunikacijom.

  Ukoliko niste suglasni s korištenjem vaših podataka na navedeni način, zahvaljujemo vam na želji za kontaktom te vas pozivamo da nam se obratite telefonskim putem ili dolaskom u našu Ustanovu.

  Dom za starije i nemoćne osobe Konavle neće nikada podijeliti osobne podatke prikupljene putem kontakt obrazaca.

  Dom za starije i nemoćne osobe ``Konavle``

  Gruda 152, 20215 Gruda

  OIB: 95859693632

  Tel: +385 20 441 900

  Email: info.domkonavle@gmail.com